Pengumuman Penerimaan Murid Baru 2021

Calon Murid Baru Dayah Jeumala Amal Tahun Pelajaran 2021 - 2022 yang lulus sebagai berikut: A. Tingkat Tsanawiyah Putra  161 175 202 238 296 301 309 099 060 200 292 029 212 120 258137 163 116 201 632 647 615 190 291 613 646 090 089 318 607640 631 282 066 227 234 340 262 348 080 228 127 139 233 611145 119 610 125 209 328 330 050 255 308 344 657 103 113 329603 015 290 191 045 065 193 247 325 351 017 076 331 150 265109 641 033 183 269 008 021 666 176 297 322 323 067 101 650112 156 171 208 665 004 036 110 277 069 146 166 205 052 062117 121 165 304 628 019 061 623 635 049 154 653 054 059 077133 272 300 037 143 210 260 271 312 335 170 311 039 072 144184 249 261 332 337 254 651 047 333 612 098 100 347 619 003018 302 016 114 162 185 074 040 334 085 279 097 111 152 252299 313 194 096 319 157 305 267 174 245 314 035 246 643 095 B. Tingkat Tsanawiyah Putri  041 141 142 204 207 213 223 251 256 028 105 134 151 186 192240 257 280 294 023 086 118 030 034 083 159 188 195 010 011303 310 321 187 217 236 263 298 102 625 616 661 278 071 306058 131 149 633 055 006 352 214 288 307 235 350 012 026 078177 206 128 153 132 181 182 022 070 092 123 216 346 339 642645 663 056 178 627 629 160 349 289 046 215 081 063 662 338014 324 315 079 220 108 124 203 606 002 198 644 057 342 268604 224 237 164 093 199 218 013 274 320 248 295 189 241 276051 107 024 242 148 136 140 343 266 317 082 667 253 094 232273 327 068 025 009 042 075 043 336 618 293 219 275 283 229020 167 038 091 129 169 239 264 211 084 173 617 032 197 638073 104 126 225 244 250 168 044 259 621 007 284 221 155 031341 226 005 614 064 180 122 130 281 222 287 C. Tingkat Aliyah Putra  046 048 051 001 642 049 013 620 038 030 005 017 042 636 047029 065 004 618 011 064 059 008 043 002 018 025 635 611 009641 608 052 012 070 638 022 067 028 072…